ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 15/06/2004
Last Update 02/12/2019
All Pageviews
All Products/Service 231
1101401364800


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (231)
Germinated Palm Seeds ,Germinated Ornamental seeds
Germinated Cycas seeds
PlantsNewsletters
Please input email
We provide good fresh seeds , you help growing more plants and enlarge green area ....................

Help our world from Earthquake , Tsunami  ,  Volcano Explosion

and Stop Global Warming..................Thank for your help...........

For more information please visit www.epa.gov/globalwarming, 

http://www.ecotourism.org

Product/Service Detail
Product/Service >> Plants >> Borassodendron machadonis Tree , 2 M. tall , Contain in 18 Inc. pot

Borassodendron machadonis  Tree , 2 M. tall ,  Contain in 18 Inc. pot - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Borassodendron machadonis  Tree , 2 M. tall ,  Contain in 18 Inc. pot


  อีเมล์บอกเพื่อน
Borassodendron machadonis  Tree , 2 M. tall ,  Contain in 18 Inc. pot - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

Borassodendron machadonis  Tree , 2 M. tall ,  Contain in 18 Inc. pot - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

Borassodendron machadonis Tree , 2 M. tall , Contain in 18 Inc. pot

Code: 000051
Price: 2,000.00 THB (Ref. 74.07 USD)
Description:

This single , tall and slender Palm are native to rain forest jungle along Peninsula area , it's habitat are almost the top part of the mountain , each large fruit contain 1-3
seeds , each fruit it take almost a year to be ripe. The petiole edge are so sharp , it as sharp as laser , it could hurt event elephants , so they were called Elephants Palm..
Home  |  Product  |  Webboard  |  About Us  |  Article  |  Payment  |  Contact Us

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.