ปรงเขาเหลื่อม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเขาชะเมา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปีบ
หมาก หมายเลข ๖(ยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
อะตาเลีย ฟาเลอราตะ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กะพร้อ เจ้าเมืองตรัง (ใบเต็ม)(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
เต่าร้างยักษ์ คีรีวงศ์ (ต้นสูง ๑๒ นิ้ว)
ปรงปราณบุรี (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปาร์มสามเหลี่ยม ( เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากเทา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หลุมพี หรือ กะลูปี ในภาษามาเลเช๊ย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ตาลกิ่ง โครเรเซีย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ศรีสยาม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
บังสูรณ์ หลังขาว (ต้นสูง ๒ เมตร)
หมาก Nenga (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
หิน
ต้นเต่าร้างยักษ์น่านเจ้า
ต้นช้างร้องไห้
ต้นเฟิอร์นสหัสดำ
ต้นปรงเขาเชมา
หมากนวล (สีเหลือง) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากนวล (ใบลาย) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อ มูลิไอน์ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากนวล
ตาลเขียว (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากลาว (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
รังไก่ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต้นจาก (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เหลาชะโอนภูเขา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อมะก้อ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กระพร้อ naumanii (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปาล์มบังสูรณ์ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากแดง (เมล็ดงอกแล้ว ๓๐ เมล็ด)
ตาลฟ้า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ตาลโตนด(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากสง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากสง (แคระ) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อ ออสเตรเลีย(เมล็ดงอกแล้ว ๑๐ เมล็ด)
หวาย.. (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ระกำ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
สละ
หางกระรอก (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ลานตะวันออก
หวายพนขนหนอน
หมากพน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เป้งทะเล (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กะพร้อเจ้าเมืองตรัง (ใบจักรเว้า) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เต่าร้างบ้าน ( ใบลาย) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ซาบาว พาวเม็ตโต (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อ ยะวา (เมล็ดงอกแล้ว ๑๐ เมล็ด)

     
Sitemap หมวดหมู่