หมากหอม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต่าว ใบเงิน ( เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายกุ้งน้ำพลี้ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายโป่งช้าง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยูตอนกลาง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยูตอนกลาง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยูตอนกลาง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต้นช้างร้องไห้
กะพร้อ เจ้าเมืองตรัง (ใบเต็ม)(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
สาคู
กะพร้อแดง (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กล้วยผา
กะพร้อ hirta (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กล้วยผา (ฐานใหญ่)
กล้วยลิงหลบ
หวายน้ำผึ้ง
หมาก ๖ (ยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต้นปรงเขาเชมา
ต้นช้างร้องไห้ (ต้นสูง 2 ม.) กระถางขนาด 18 นิ้ว
ต้นปาล์มบังสูรณ์ (ต้นสูง 2 เมตร) กระถางขนาด 15 นิ้ว
ต้นบังสูรณ์ หลังขาว (ต้นสูง ๒ เมตร) กระถางขนาด 18 นิ้วโมก (ใบลาย)
สุคนธรสปีบ
คัดเค้า
การะเวก
จันแดง

เตยเหาะ
เตยการะเกด ( ๑ หน่อ)
เตยลูกแฝด (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)

เตยหัวม้าแดง (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เตย ลูกเหลือง (พวง) (งอก)
เตย ลูกกลม (พวง) (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)
ต้นเฟิอร์นสหัสดำ
หิน
ต้นเต่าร้างยักษ์น่านเจ้า     
Sitemap หมวดหมู่