ต้นช้างร้องไห้ (ต้นสูง 2 ม.) กระถางขนาด 18 นิ้ว
ต้นปาล์มบังสูรณ์ (ต้นสูง 2 เมตร) กระถางขนาด 15 นิ้ว
ต้นบังสูรณ์ หลังขาว (ต้นสูง ๒ เมตร) กระถางขนาด 18 นิ้วโมก (ใบลาย)


สุคนธรส

ปีบ
คัดเค้า
กล้วยผา (ฐานใหญ่)
กล้วยลิงหลบ
การะเวก
กล้วยผา
จันแดง
เตยเหาะ


เตย ลูกกลม (พวง) (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)
เตยลูกแฝด (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)
เตยการะเกด ( ๑ หน่อ)
เตย ลูกเหลือง (พวง) (งอก)
เตยหัวม้าแดง (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต้นเฟิอร์นสหัสดำ
ต้นเต่าร้างยักษ์น่านเจ้า
หิน
ต้นปรงเขาเชมา
ต้นช้างร้องไห้จันผา


กระดังงาไทย

การะเวก
หิรัญญิกา


     
Sitemap หมวดหมู่